INDBYDELSE TIL JUBILARARRANGEMENT 2019

For dimittender af årgangene

1939 - 1944 – 1949 – 1954 – 1959 – 1969 – 1979 – 1994

(Studenter, Realister og HF)

Øvrige årgange/klasser er også meget velkomne!

Lørdag, den 15. juni 2019 kl. 10 på Statsskolen

 

PROGRAM:

Kl. 10.00 Vi mødes på skolen, indgangen fra Forstallé

Velkomst ved rektor Lone Mailandt Poulsen og Elevsamfundet.

Der serveres kaffe/te/wienerbrød

 

Kl. 11.00 Fotografering holdvis. Derefter guidet rundvisning på skolen.

 

Kl. 12.30 Festligt samvær med frokost på skolen. (gerne med indlæg/sange/taler)

Det ville være rigtigt fint og festligt, hvis holdene kommer med indslag

og/eller taler. Det opfordrer vi til! - og det er OK, hvis vi blot orienteres

herom på dagen

 

Kl. ca. 15.30 Elevsamfundets arrangement slutter.

Jubilarholdene kan på eget initiativ evt. arrangere samvær om aftenen.

Deltagergebyr:

Medlemmer af Elevsamfundet Kr. 175.

Ikke medlemmer og evt. ledsagere Kr. 225.

Gebyret inkluderer kaffe/te, frokost med en genstand.

Yderligere drikkevarer kan købes (MobilePay eller kontant) ved baren i skolens aula.

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding foretaget inden DEN 25. MAJ 2019 ved indbetaling af deltagergebyret til DANSKE BANK, Reg.nr. 1551 Kontonr. 307 1782. Husk at oplyse årgang, navn og adresse.

 

NB! Søg kontakt til dine klassekammerater og motiver dem til at deltage!

I 2018 kunne vi samle over 200 jubilarer!

 

Besøg vor hjemmeside på www.aabenraasamfundet.dk, hvor du bl.a. kan indtaste adresseoplysninger.

 

På gensyn til en festlig og fornøjelig dag!

Elevsamfundets Bestyrelse

 

 

Troels Todsen, tlf. 29736206, mail: troels.todsen@skolekom.dk ( 25 års matematikere)

Anne-Dorthe Schmidt, tlf. 74629539, mail: ads@mail.tele.dk (25 års sproglige)

Frank Christiansen, tlf. 61712867, mail: fcribe@hotmail.com (25 års HF'ere)

Carl L. Callsen tlf. 21448045, mail: carl@callsen.com (øvrige årgange)

 

 

 

 

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 21 44 80 45

Mail: carl@callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: ads@mail.tele.dk

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011