INDBYDELSE TIL ELEVSAMFUNDETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 22. januar 2020 kl. 16.30 på Folkehjem


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Elevsamfundets virksomhed

3. Regnskabet 

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

Efter tur afgår

Anne Dorte Schmidt, Frank Christiansen, Birgitte Borchers,

Elisabeth Hertzum.

6. Valg af revisorer

De nuværende er Poul Hviid og Svend Nielsen.

7. Eventuelt


Foreningen er vært ved ”en skænk” og et ”solæg”

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011