INDBYDELSE TIL ELEVSAMFUNDETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 20. januar 2021 kl. 16.30 på Folkehjem


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Elevsamfundets virksomhed

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

Efter tur afgår

Jesper Mastrup, Troels Todsen, Esther Buchreitz og Carlo Daus-Petersen

6. Valg af revisorer

De nuværende er Poul Hviid og Svend Nielsen

7. Eventuelt


Elevsamfundet er vært ved ”en skænk” og et ”solæg”

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011