AABENRAA STATSSKOLES SAMFUND

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Mandag, den 27. januar 2014  kl. 17 på Folkehjem

 

 

Referat

Bestyrelsen havde inviteret to gæster til generalforsamlingen. Det var Lektor Kirsten Sebbelov og Lektor Jens Ingwersen. Ud over bestyrelsen var gæsterne de eneste  fremmødte.

Generalforsamlingen formede sig derfor nærmest som et lidt specielt bestyrelsesmøde med formanden som dirigent.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet udviste et underskud på 7.284 kroner. Dette skal dog ses i sammenhæng med et overskud i 2011 på 25.510 kroner og i 2012 på 4.695 kroner. Det skal bemærkes, at vi i 2013 havde to gange udgift til trykning af årsskriftet på grund af forsinkelsen.

Vi besluttede at ændre regnskabsåret fra kalenderåret til et regnskabsår, der går fra 1. 10. til 30. 9. Begrundelsen er, at denne periode falder bedre sammen med foreningens aktiviteter. Vedtægterne rettes i henhold hertil

Og vi besluttede at forhøje Kontingentet fra 95 kroner til 100 kroner.

Alle valg var genvalg.

I de sidste mange år har der – som i år - kun været et meget begrænset fremmøde til generalforsamlingen.  Det har da også været diskuteret, om det overhovedet var værd at afholde generalforsamling.  Dette spørgsmål vil bestyrelsen tage op ved et snarligt bestyrelsesmøde.

Årets generalforsamling sluttede med et hyggeligt samvær over ”en skænk” og et ”solæg”.

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund