AABENRAA STATSSKOLES SAMFUND

Aabenraa Samfundet

 

ORDINÆR GENERALFORSMALING

Mandag, den 26. januar 2015

 

Referat

Tilstede var hele bestyrelsen og 11 medlemmer.

Det var en stor og glædelig overraskelse, at der i år var mødt så mange medlemmer. Det medførte, at stemningen blev ganske anderledes end i mange tidligere år. Det var muntert, og der udveksledes minder og bestyrelsen blev inspireret til yderligere moderniseringer. Det største problem var, at bestyrelsen ikke fuldt ud kunne leve op til løftet om at servere solæg. Der var ikke ventet et så stort fremmøde. Forsamlingen var yderst imødekommende og accepterede et halvt solæg per mand.

 

Formanden blev valgt til dirigent.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt, dog med krav fra forsamlingen om at næstsidste afsnit, der omfatter et forslag om ikke mere at afholde generalforsamlinger, blev slettet. Hvilket bestyrelsen selvfølgelig tog til efterretning.

 

Regnskabet blev godkendt. Det udviste et overskud på Kr. 8.853

 og en egenkapital på Kr. 251.075 .

 

Valg til bestyrelsen

Esther Buchreitz, Jesper Mastrup og Carlo Daus-Petersen blev genvalgt

 

Valg af revisorer

Poul Hviid og Jens Peter Petersen blev genvalgt.

 

Eventuelt

Under den livlige debat noterede bestyrelsen sig følgende forslag:

- Find nogle ambassadører på skolen, som kan agitere for medlemskab af Elevsamfundet.

- Legatmodtageren bør være medlem af elevsamfundet og også agitere for medlemskab.

- Overvej at tage Facebook i brug.

- Sørg for at årsskriftet altid er tilgængeligt på Biblioteket.

 

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund