Aabenraa Statsskoles Elevsamfund indbyder jubilarer fra følgende årgange: 

1940-41, 1945-46, 1950-51, 1955-56, 1960-61,1970-71 1980-81, 1995-96 og lærere.

Øvrige årgange/klasser er er også meget velkomne. 

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.00 Statsskolen.


Program

kl. 10.00. Vi mødes på skolen, indgangen fra Forstálle. Parkering ved Købmandsskolen/IBC.

Velkomst ved rektor Lone Mailandt-Poulsen og Elevsamfundet. Der serveres kaffe/te/wienwerbrød

kl. 11.00. Fotografering holdvis. Derefter guidet rundvisning på skolen. Billeder vil blive bragt i årsskriftet, hvorved tilmelding til jubilardagen samtidig er accept af, at vi som forening må publicere disse i årsskriftet.

kl. 12.30. Festligt samvær med frokost på skolen. Det vil være rigtig fint og festligt, hvis holdene kommer med indslag/taler. Det opfordrer vi til - og det er OK, hvis vi skal blot orienteres på dagen.

kl. ca. 15.30. Arrangementet slutter. Jubilarholdene kan på eget initiativ evt. arrangere samvær.


Deltagergerbyr:

Medlemmer af Elevsamfundet og evt. ledsagere 175,- kr. Ikke-medlemmer 225,- kr. Gebyret inkluderer kaffe/te, frokost med en genstand.

Yderligere drikkevarer kan købes (mobilpay eller kontant) ved baren i skolens aula.


Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding foretages senest den 25. maj ved indbetaling af deltagergebyret til  SYDBANK, reg.nr. 7910 Kontonr. 1009391. Husk at oplyse Dimittend-nr. yderst til venstre på klasselisten eller navn, årgang og klasse.

NB! Søg kontakt til dine klasselammerater og motiver dem til at deltage. I 2019 var vi 215 jubilarer.

Besøg vores hjemmeside www.aabenraasamfundet.dk


På gensyn til en fornøjelig dag.


Oplysninger om arrangementet og adresser:

Dorte Schmidt, tlf. 74 62 95 59, mail: annedorte51@hotmail.com. (25 års studenter)

Troels Todsen, tlf. 29 73 62 06, mail: troels.todsen@skolekom.dk. (25 års HF)

Frank Christiansen, tlf. 61 71 28 67, mail: fcribe@hotmail.com. (Øvrige jubilarer)

Jesper Mastrup, tlf 21 44 80 45, mail: mastrupuglekaer@gmail.com. ( 25 års studenter)

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011