Indmeldelse eller adresseændring

 

 

Bemærk: felterne mærket med * er tvungne felter

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Elevforeningens adresse: Dyrhave 29, DK-6200 Aabenraa

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund