ELEVSAMFUNDETS LEGAT 2014 blev tildelt SOFIE BONDE THIELLESEN

 

som har sendt os denne tak og oplysninger om sig selv.

 

Mit navn er Sofie Bonde Thiellesen. I sommeren 2014 dimitterede jeg som student på Aabenraa Statsskole. I samme anledning blev jeg tildelt et legat, af Elevsamfundet sammen med en række fine og rosende ord. Denne anderkendelse betyder rigtig meget for mig, og jeg er af hjertet meget taknemmelig, tak!

Efter et år på efterskole i 9. klasse, startede jeg på Aabenraa Statsskole sommeren 2011. Her startede jeg i 1.u sammen med cirka 25 andre elever. Vi var en af de klasser hvori der var 5 forskellige linjer, ’restklassen, hvor alle dem, som ikke kunne passes ind på andre linjer kom ind. Dette betød, at vi var meget forskellige. Nogle ønskede naturvidenskabelige fag, mens andre foretrak de samfundsfaglige. Det blev dog hurtigt klart for lærerne, at vi havde to ting til fælles. Vi var en socialt stærk klasse, hvilket gjorde undervisningsniveauet meget højt, og så kunne vi alle godt lide matematik. Derfor blev der lavet et kompromis, så de fleste af os kunne forblive samlet. U-klassen blev efter det nye års start derfor dannet, med matematik A, kemi B og samfundsfag B. Det høje sociale niveau holdt ved, hvilket havde stor gavn for alle og ikke mindst undervisningen.

Udover at være socialt engageret i min egen klasse, deltog jeg i skolens elevråd. Her var jeg de sidste to år af min gymnasietid. Jeg fungerede som sekretær, hvor jeg skrev referater og ordnede et par administrative opgaver. Herudover stod jeg for planlægningen samt afviklingen af 50krs dagene, samt opgaver i introudvalget, hvor vi havde fokus på, at nye elever skulle få den bedste start, og ikke mindst at de nye klasser blev rystet godt sammen.

Det var tre vidunderlige år på statsskolen, som jeg har nydt meget. Jeg fandt dog også ud af, at det var hårdt arbejde, især i 3.g, hvor jeg ikke kun havde mange afleveringer for hånden, men også meget frivilligt arbejde. Derfor har jeg i år valgt, at holde et sabbat år. Det er det perfekte pusterum, som bruges på mit arbejde hos Nyemans bageri, men også på at blive helt sikker på, hvad jeg vil næste år.

Indtil nu, har jeg været meget sikker på, at jeg vil læse Psykologi på Århus universitet. Jeg finder arbejdet med mennesker samt hvordan menneskets hjerne fungerer meget interessant. Hvad jeg vil bruge psykologi er jeg endnu ikke helt sikker på, men jeg tror på, at man skal læse noget, som man synes er interessant, så skal man nok kunne blive til noget.

Mvh Sofie Bonde.

 

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl@callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads@mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund