Indmeldelse eller adresseændring


Bemærk: felterne mærket med * er tvungne felter

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: ads@mail.tele.dk

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011