Indmeldelse eller adresseændring


Bemærk: felterne mærket med * er tvungne felter

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Carl L. Callsen, 21 44 80 45

Mail: carl@callsen.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: ads@mail.tele.dk

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011