Elevsamfundet                                                         

forening af dimittender/gamle elever

som vi kaldes i daglig tale, har i dag ca. 700 medlemmer

Foreningens formål er


at udgive et årsskrift i december måned, som indeholder nyt fra skolen, tidligere elever og nyt fra Aabenraa by .


at arrangere jubilarsammenkomst for 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer hvert år i juni  

hvert år at uddele en pengegave til en af årets dimittender.


at føre et kartotek over alle dimittender med henblik på at tilbyde muligheden for at bevare forbindelsen mellem kammeraterne fra skoletiden


Jubilarfesten den 20. juni 2020 er aflyst.

Ny dato er lørdag den 19. september 2020. Ny tilmeldingsfrist er søndag den 6. september.

Se ny indbydelse her.


Link til jubilarbilleder 2018Hvert år i juni lykkes det os at samle omkring 200 jubilarer til gensyn på skolen med efterfølgende festligt samvær, hvortil også lærerne inviteres. Vi oplever hvert år gensynsglæden og den muntre "ka do haus'"-stemning. Mange hold arrangerer festligt samvær klassevis i tilslutning til vores arrangement.

Foreningen koordinerer indsamling af adresser, og det lykkes som regel at finde næsten alle.

Hvis andre årgange eller klasser fremsætter ønske om at deltage i jubilarsammenkomsten, er vi behjælpelige med adresselister og indbydelser.

Kontingent

Elevforeningens adresse er: Uglekær 20, DK-6200 Aabenraa

Kontonumre: Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 3 07 17 82 (SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK54 3000 0003 071782)

Almindeligt medlemsskab medfører, at man betaler et årligt kontingent - p.t. 125 kr. - for hvilket man modtager foreningens årsskrift, der udsendes sammen med kontingentopkrævningen i december måned.

Medlemmerne deltager i jubilarfesten til nedsat pris.

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011