Jubilarfester

Jubilarfest 2024

Aabenraa Statsskoles Elevsamfund indbyder jubilarer fra følgende årgange:

1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1974, 1984, 1999 og lærere.

Øvrige årgange/klasser er er også meget velkomne.

Lørdag den 22. juni 2024 kl. 10.00 på Statsskolen.

Program

kl. 10.00. Vi mødes på skolen, indgangen fra Forstallé.

Parkering ved Købmandsskolen/IBC.

Velkomst ved rektor Lone Mailandt-Poulsen og Elevsamfundet.

Der serveres kaffe/te/rundstykker

kl. 11.00. Fotografering holdvis. Derefter guidet rundvisning på skolen. Billeder vil blive bragt i årsskriftet, hvorved tilmelding til jubilardagen samtidig er accept af, at vi som forening må publicere disse i årsskriftet, på vor hjemmeside og sociale medier.

kl. 12.30. Festligt samvær med frokost på skolen. Det vil være rigtig fint og festligt, hvis holdene kommer med indslag/taler. Det opfordrer vi til – og det er OK, hvis vi blot orienteres på dagen.

kl. ca. 15.30. Arrangementet slutter. Jubilarholdene kan på eget initiativ evt. arrangere samvær.

Deltagergerbyr:

Medlemmer af Elevsamfundet 250,- kr. Ikke-medlemmer 300,- kr.

Gebyret inkluderer kaffe/te, frokost med en genstand samt link til jubilarbillede.

Yderligere drikkevarer kan købes (mobilpay eller kontant) ved baren i skolens aula.

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding foretages senest den 1. juni 2024 ved indbetaling af deltagergebyret til SYDBANK, reg.nr. 7910 Kontonr. 1009391.

Husk at oplyse Dimittend-nr. (står yderst til venstre på klasselisten) eller navn, årgang og klasse.

NB! Søg kontakt til dine klasselammerater og motivér dem til at deltage.

På gensyn til en fornøjelig dag.

Oplysninger om arrangementet og adresser:

Anne-Dorte Schmidt, tlf. 23 23 19 51, mail: annedorte51@hotmail.com. (25 års studenter+HF)

Frank Christiansen, tlf. 61 71 28 67, mail: fcribe@hotmail.com. (Øvrige jubilarer)

Jesper Mastrup, tlf. 61 15 09 99, mail: mastrupuglekaer@gmail.com. (40 års studenter+HF)