Jubilarsammenkomsten den 18. juni 2011

En glad dag

Den 18. juni kunne vi igen fejre skolejubilæer. Vi kunne samle 65 års, 60 års, 50 års, 40 års og 25 års jubilarer. Mødeprocenten på holdene var forskellige, men det var interessant og glædeligt at konstatere, at 25 års jubilarerne kunne mønstre næsten 50% og enkelte klasser var en del højere.

Rektor Ole Daneved modtog os med en spontan udtalelse: Denne dag er altid en glad dag, som jeg glæder mig til!

Der var da også en munter stemning hele dagen og vejret holdt tørt, så der ikke var problemer med at gå fra Statsskolen i Forstalle til BaneGården, hvor Lektor Elisabeth Hertzum igen i år fortalte om Banegården Kunst og Kultur og om den aktuelle udstilling.

Ved frokosten på Folkehjem var den store sal, som nu kaldes Kongesalen, fyldt med glade jubilarer. Der blev sunget fra Højskolesangbogen, og det var en god forsamling, som sang højt og godt. Også vor traditionelle jubilararrangementssang: No æ vi forsamle te fest i vo kres …. blev sunget.

Lektor Aage Laursen glædede forsamlingen med en tankevækkende tale, som kan læses her på siden.

Mange lærere kom til stede ved morgenkaffen på skolen. Rektor emer. Eva Nielsen havde taget den lange vej fra Fanø, hvor hun nu bor, for at hilse på gamle elever. Hun fortalte, at hun i år er 10 års pensionist-jubilar, hvilket medførte, at Ole Daneved kunne erklære sig som 10 års Rektor-jubilar.

Enkelte hold fortsatte med eget arrangement til ud på natten. Et af 50 års jubilarholdene mødtes allerede fredag aften til et hyggeligt samvær med overnatning på Hotel Europa.

I Elevsamfundets bestyrelse er vi meget glade for den opbakning, vi har set fra jubilarerne i de senere år. Vi sender igen en tak til de kontaktpersoner fra holdene / klasserne, der påtog sig at hjælpe med adresser.

Links

Billeder fra jubilarfesten