Lektor Aage Laursens tale til jubilarerne.

Kære gamle elever!

For en gammel Iærer er det en glæde at se så mange gamle elever samlede takket være Aabenraa Samfundets indsats.

Vi er fæles om at se verden fra Aabenraa, i hvert fald i dag.

Den bedste Aabenraa udsigt er, skønt det lyder noget uhyggeligt, udsigten fra Galgebakken, hvor vi ser byen brede sig ned mod fjord og havn, og vi øjner Sankt Nikolajkirken fra middelalderen og Statsskolen fra 1905.

Det mærkeligste panorama over byen har jeg set engang nede på museet i en gammel protokol. Det er en tegning udført af Frederik Fischer, hvem vi allesammen hilste på, hvis vi passerede mindesmærket, da vi gik ind her. Frederik Fischer , den vanfore fattige urmager, der overraskende hævdede Aabenraa som en dansk by. Tegningen er en silhuet af byens tage ved nattetid og ovenover markeringer af stjernebillederne på den dato og det klokkeslet, som fastholdes.

Frederik Fischer er et enestående eksempel på et menneske med stort udsyn og samtidig med inderlig bevidsthed om det sted “hvorfra min verden gå” som det hedder i H.C Andersens fædrelandssang.

Det forekommer mig, at det er godt at tænke på det en dag som idag,