Jubilarsammenkomsten den 19. juni 2010

En glad og hyggelig dag

Vi kunne i år byde velkommen til 230 jubilarer – et flot fremmøde, som vi har glædet os over; – vi er kontaktpersonerne fra de forskellige hold stor tak skyldig for deres indsats for at finde adresser på klassekammeraterne. Men også deltagerne kan takke deres kammerater for at gøre en indsats for at der kommer så mange som muligt; – det er jo meget sjovere at være med, hvis holdet er godt repræsenteret. Nogle jubilarer kom langvejs fra: USA, England, Italien og Mauritius.

Forhenværende rektor Eva Nielsen havde også taget turen fra Fanø til Aabenraa for at være med til fejre jubilarerne.

For første gang deltog en 75 års jubilar: Det var forhenværende revisor Christian Conradsen, som dimitterede i 1935 – han bor stadig i Aabenraa. Det var også en rekord, at der i år var ikke mindre en 7 70 års jubilarer.

Rektor bød de mange jubilarer velkommen til skolen, hvor kantinens leder og medarbejdere havde arrangeret et herligt morgenbord. Stemningen var – som sædvanlig – god og munter fra starten. Efter fotografering, besigtigelse af skolen, herunder gensyn med dimittendbillederne fra dengang, og besøg på ”Banegården Kunst og kultur” var der den traditionelle frokost på Folkehjem.

Her talte først Lektor Aage Laursen (talen er gengivet herunder). Senere talte også Merete Herforth Madsen (R 1945 – 65 års jubilar) Hun gav udtryk for de følelser, der griber hende, når hun kommer tilbage til egnen og skolen og møder sine klassekammerater fra dengang.

Vi sang sange fra højskolesangbogen og en munter 25 års jubilar – Stefan Plohmann – underholdt forsamlingen med et muntert indslag fra, hvad han kaldte Århus Latterklub, hvor han påstod, at han var instruktør. Anstrengelserne lykkedes: Han fik hele forsamlingen til at le og bevæge sig.(Se foto)

Der var god stemning hele dagen.

Links

Billeder fra jubilarfesten