Lektor Aage Laursens tale til jubilarerne.

Kære gamle elever!

Tag imod en hilsen fra en overlevende blandt jeres gamle lærere!

Velkommen til jeres gamle omgivelser!

Stedet har sin historie, ikke blot de sidste par århundreder. I Skov- og Naturstyrelsens lille indholdsrige folder ”Skovene omkring Aabenraa” er der afsat 11 stenaldersgravhøje.

Historien strækker sig fra højenes tid og frem til den skole, som siden 1905 har stået på vest siden af byen. Og frem til i dag.

Selv er vi en del af historien.

Aabenraa Statsskole betød for os lærere vores daglige arbejde og vores daglige brød. Vores arbejde var at medvirke til jeres uddannelse, altså forberedelsen til det, der skulle blive jeres arbejde og jeres daglige brød.

En skole såvel som enhver arbejdsplads har sine problemer. Som enhver arbejdsplads er skolen et sted, hvor der er megen tilgivelse behov.

Jeg tror, at jeres tilstedeværelse i dag er udtryk for, at I trods alt hvad der kan siges om det forsømte forår, har os i venlig erindring.

Tak, fordi I er kommet, og tak til Aabenraa Statsskoles Elevsamfund for det store arbejde, som har gjort sammenkomsten mulig.