INDBYDELSE TIL JUBILARARRANGEMENT 2018

For dimittender af årgangene

1938 - 1943 – 1948 – 1953 – 1958 – 1968 – 1978 – 1993

(Studenter, Realister og HF)

Skulle andre årgange være interesserede i at deltage, bedes I kontakte os.

Lørdag, den 16. juni 2018 kl. 10 på Statsskolen


PROGRAM:

Kl. 10.00 Vi mødes på skolen, indgangen fra Forstallé

                Velkomst ved rektor Lone Mailandt Poulsen og Elevsamfundet.

                Der serveres kaffe/te/wienerbrød


Kl. 11.00 Fotografering holdvis. Derefter guidet rundvisning på skolen.


Kl. 12.30 Festligt samvær med frokost på skolen. (gerne med indlæg/sange/taler)


Kl. ca. 15.30  Elevsamfundets arrangement slutter.

                        Jubilarholdene kan på eget initiativ evt. arrangere samvær om aftenen.


Deltagergebyr:

Medlemmer af Elevsamfundet Kr. 175.

Ikke medlemmer og evt. ledsagere Kr. 225.

Gebyret inkluderer kaffe/te, frokost med en genstand.

Yderligere drikkevarer kan købes (mobilepay eller kontant) ved baren i skolens aula.

                                                 

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding foretaget inden DEN 15. MAJ 2018 ved indbetaling af deltagergebyret til DANSKE BANK, Reg.nr. 1551 Kontonr. 307 1782. Husk at oplyse årgang, navn og adresse.


NB! Søg kontakt til dine klassekammerater og motiver dem til at deltage!  I 2017 kunne vi samle over 200 jubilarer!

Kontakt os! Vi er behjælpelige med oplysninger om klassekammerater.


Besøg vor hjemmeside på www.aabenraasamfundet.dk, hvor du bl.a. kan indtaste adresseoplysninger.


På gensyn til en festlig og fornøjelig dag!

Elevsamfundets Bestyrelse


Anne-Dorthe Schmidt, tlf. 74629539, mail: ads@mail.tele.dk (25 års studenter)

Frank Christiansen, tlf. 61712867, mail: fcribe@hotmail.com (25 års HF'ere)

Carl L. Callsen tlf. 74624914, mail: carl@callsen.com (øvrige årgange)
Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011